Entreprenadhandlingar, projektledning, besiktning

Entreprenadhandlingar

Varje uppdrag har sin unika lösning anpassad till plats och ekonomiska förutsättningar.
Se mark utför entreprenadhandlingar för mark så som
   
 • markritningar från enklare skisser till förfrågningsunderlag/bygghandling i dwg
 • markbeskrivning enligt anläggnings AMA

Projektledning

Se mark åtar sig att genomföra projektledning utifrån AB och ABT med vikt på att vara den sammanbindande länken mellan beställare och entreprenör för att genomföra projektet smidigt och verka för respektfullhet i uppdraget.                                     

Besiktning, certifierad besiktningsman utemiljö SC2409-12

Se mark utför markbesiktning så som   
 • Förbesiktning (besiktning av normgivande delar i entreprenaden samt delar som sedan inte är optiskt tillgängliga)
 • Slutbesiktning (entreprenadens besiktning för att vid godkännande gå över i garantifas)
 • Garantibesiktning 
 • Leveransbesiktning av träd, buskar mm(är levererat material det rätta med storlek, kvalitet och emballage?)    
 • På gång, exempel

  • Markbesiktningar Stockholm
  • Nya Solbergabadet, Visby
  • SÄBO Klintehamn
  • Bläckfisken 1 Visby, nyproduktion bostäder
  • Scandic hotell Visby
  • Alléskolan, upprustning skola 
  • mindre markupprustn flera brf:er
  • kv Järnvägen 2, Visby, nyprod bostäder

   

  Länkar: