Om företaget

Se mark AB. Jag är utbildad trädgårdstekniker i markbyggnad (landskapsingenjör). Medlem i SBR. Certifierad besiktningsman utemiljö.

Startade Se mark under 2012 med gedigen erfarenhet av arbete med utemiljöer enligt nedan. 2014 ombildades företaget till AB.
Praktisk erfarenhet    
 • har arbetat som projektledare för stort sysselsättningsprojekt i Nacka
 • startade och drev egna företaget Sles Markkonsult som arbetade med bostadsområden och gårdar, skolor, demensboende, kyrkogårdar mm
 • har arbetat med ekonomiskt och planeringsmässigt ansvar inom park, och på senare tid även för gata vid Region Gotland. Har haft ansvar för investeringsprojekt, allt från enklare planteringar till stora ombyggnader i stadsmiljön
 • har arbetat med projektledning och besiktning både som konsult och beställare
Utbildning     
 • gymnasieutbildning naturvetenskaplig linje Visby –82
 • gymnasie- och eftergymnasial utbildning inom trädgård Gamleby och Norrköping
 • avgångsbetyg från lantbruksgymnasiet Alnarp, trädgårdstekniker i markbyggnad -91
 • fortlöpande kurser inom växtområdet, entreprenad (AMA, AF etc), entreprenadjuridik, CAD och besiktning
Anställningar 
 • Flera anställningar inom markanläggning under utbildningsperioden 84-91 med arbete som parkarbete, plantskola, anläggare, utsättare.
 • Planeringsingenjör och projektledare vid Nacka kommun 91-94.
 • Markprojektör Tema landskapsarkitekter -97.
 • Markkonsult i egna företaget Sles Markkonsult 98-05.
 • Stadsträdgårdsmästare och senare även som funktionsansvarig för stadsmiljö vid region Gotland 05-12.
 • Företaget seMARK -12- 14, Se mark AB 2014---
 
Pris och utmärkelser.
2009 DBW trädgårdspris: I Visby innerstads offentliga rum är parker och planteringar en mycket betydelsefull del av den estetiskaupplevelsen, eftersom många av stadens grönytor är dolda bakom murar och plank. Suzanne Edström har i egenskap av stadsträdgårdsmästare snabbt kommit att sätta sin personliga prägel på dessa viktiga områden. Utanför ringmuren har tidigare försmådda områden såsom rondeller och parkeringar fått nya spännande inslag av livgivande växtlighet. Grundad på stor kunskap och entusiasm har Suzanne Edström satt en ny standard på idéer och utförande.                                                                                                                              
 
 • På gång, exempel

  • Markbesiktningar Stockholm
  • Nya Solbergabadet, Visby
  • SÄBO Klintehamn
  • Bläckfisken 1 Visby, nyproduktion bostäder
  • Scandic hotell Visby
  • Alléskolan, upprustning skola 
  • mindre markupprustn flera brf:er
  • kv Järnvägen 2, Visby, nyprod bostäder

   

  Länkar: