Övriga tjänster

Genom mitt företag Se mark AB utför jag en mängd olika uppdrag inom markområdet, här följer några exempel:  

 • Skötselplaner. En beskrivande plan för en specifikt område för att slå fast vad som beställs i driftsuppdraget för platsen och vilken nivå skötseln är planerad för. Innehåller ofta en långsiktig plan för att upprätthålla områdets kvalitet.                                                                          
 • Trädplaner, som ovan men specifikt för träd, långsiktig utveckling och förnyelse.   
 • Trädval/växtritningar. Har stor kunskap om val av material för platsens förutsättningar och kan även ge råd och utbildning inom området.  
 •  Perennplanteringar. Att göra en extensiv underplanteringar i park eller exklusiva dekorationsplanteringar. Bostadsområden som får högre status med detta fantastiska material som kan varieras i det oändliga. 
 •  Lökplanteringar. Något av det härligaste som finns! och alldeles för lite använt i vårt land. Som vildplantering i gräsmatta, vackert och på rätt sätt mycket billigt material, eller som komplettering i perennytan eller vårplantering i kruka/rabatt.    
 •  Dekorationer, eller "happenings" i offentlig miljö. Med små medel kan vardagen förgyllas för medborgarna då man tex tänder marschaller i mörkret, gör en annorlunda belysning eller skojar till det på annat sätt. Stärker stadskänslan eller boendeområdets identitet!                             
 • Lekplatser. Ett särskilt kapitel i utemiljön! Att skapa tilltalande platser för våra mindre invånare är alltid en lika rolig utmaning. Platsen behöver inte vara så stor men den skall på olika sätt locka till barnets fantasi och upptäckarlusta. För att få ihop det krävs det mer än att bara köpa in färdig utrustning. Sen får vi inte glömma de vuxna som skall tycka om att vara med i barnens värld.
 • På gång, exempel

  • Markbesiktningar Stockholm
  • Nya Solbergabadet, Visby
  • SÄBO Klintehamn
  • Bläckfisken 1 Visby, nyproduktion bostäder
  • Scandic hotell Visby
  • Alléskolan, upprustning skola 
  • mindre markupprustn flera brf:er
  • kv Järnvägen 2, Visby, nyprod bostäder

   

  Länkar: