Se mark AB

Se mark!  värdefull utemiljö!

Martin Luther lär ha sagt: "Om jag visste att världen skulle gå under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd i dag". Det finns som en ledstjärna för mig i företaget. Arbetet jag gör genererar att träd planteras genom organisationen Vi-skogen.                                                                                                          
Jag vill se på uppdragen med inriktning att utemiljön är en viktig beståndsdel i människans vardag. Jag arbetar med  lösningar som ger upplevelser, trygghet, andas växtkraft och vardagligt välbefinnande. En utemiljö som är fungerande och hållbar även på lång sikt.                                               
Jag hjälper dig inom byggprocessen med de offentliga ytorna i kommunen, i bostadsområdet, vid kyrkogården mm. Jag gör förslagshandlingar och entreprenadhandlingar för mark och är certifierad besiktningsman för utemiljö.                                                                                                                                                                                                                                             Plantera ett träd i dag och se det växa! 
  070-952 90 23                                                                                                   
           
 • På gång, exempel

  • Markbesiktningar Stockholm
  • Nya Solbergabadet, Visby
  • SÄBO Klintehamn
  • Bläckfisken 1 Visby, nyproduktion bostäder
  • Scandic hotell Visby
  • Alléskolan, upprustning skola 
  • mindre markupprustn flera brf:er
  • kv Järnvägen 2, Visby, nyprod bostäder

   

  Länkar: